เสนาส้วม-สุขพัฒน์ เชิญชวนบริจาคโลหิตฝ่าวิกฤติโควิด-19 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติฯ
เชิญชวนบริจาคโลหิตฝ่าวิกฤติโควิด-19