บมจ. ดุสิตธานี มอบรายได้จากการจำหน่ายบัตรกำนัลล่วงหน้า เข้าโครงการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด-19 ของ รพ.จุฬาฯ
รักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด-19 ของ รพ.จุฬาฯ