กลุ่ม ปตท. มอบเงินบริจาคให้แก่ รพ.จุฬาฯ เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์รักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19
กลุ่ม ปตท. มอบเงินบริจาคให้แก่ รพ.จุฬาฯ