ผช.คณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 200 ชิน จาก เอิร์ธ-ธีระภัทร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รับมอบหน้ากากอนามัย