ใหม่-เจริญปุระ ร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องฆ่าเชื้อ หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจล ให้กับ รพ.จุฬาฯ
ใหม่-เจริญปุระ ร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องฆ่าเชื้อ ให้ รพ.จุฬาฯ