กลุ่มบริษัท สตาร์มาร์ค จัดทำระบบห้องปลอดเชื้อเพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด-19ให้ รพ.จุฬาฯ
ห้องปลอดเชื้อเพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด-19ให้ รพ.จุฬาฯ