เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล กรุ๊ป มอบหน้ากาก N95 และหน้ากากอนามัยแบบผ้า พร้อมอาหารและเครื่องดื่ม ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ
เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล กรุ๊ป มอบหน้ากาก N95 ให้ รพ.จุฬาฯ