บมจ. พริมา มารีน มอบเงินสบทบทุนโครงการอาสาร่วมใจ Fight COVID ของสภากาชาดไทย

C-200501012018
บมจ. พริมา มารีน มอบเงินสบทบทุนโครงการอาสาร่วมใจ Fight COVIDของสภากาชาดไทย