สภากาชาดไทย ส่งมอบเครื่องวัดอุณหภูมิจำนวน 50 เครื่อง และเจลแอลกอฮอล์ให้แก่กรมกิจการผู้สูงอายุ
สภากาชาดไทย ส่งมอบเครื่องวัดอุณหภูมิ