เหล่ากาชาด จ.ตราด ร่วมตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้า ในโครงการร่วมใจป้องกันภัยโควิด-19 ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า
เหล่ากาชาด จ.ตราด ร่วมตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้า