เหล่ากาชาด จ.มหาสารคาม จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตฝ่าวิกฤติโควิด-19 ณ รพ.มหาสารคาม
เหล่ากาชาด จ.มหาสารคาม จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต