รองนายกเหล่ากาชาด จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมเหล่ากาชาด มอบผ้าอ้อมเด็กและหน้ากากอนามัยแบบผ้าส่งต่อให้ผู้ยากไร้ในพื้นที่ 11 อำเภอ
เหล่ากาชาด จ.ฉะเชิงเทรา มอบผ้าอ้อมเด็ก