มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเครื่องช่วยหายใจ AIRVOTM 2 ให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ
มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเครื่องช่วยหายใจ ให้ รพ.จุฬาฯ