ผวจ. ตรัง พร้อม นายกเหล่ากาชาด พร้อมประเมินเปิดจังหวัด
ผวจ. ตรัง พร้อม นายกเหล่ากาชาด พร้อมประเมินเปิดจังหวัด