ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ เชิญชวนให้ผู้ที่หายป่วยจากการติดโรคโควิด-19 บริจาคพลาสมา หรือน้ำเหลืองให้กับศูนย์บริการโลหิตฯ สภากาชาดไทย เพื่อเก็บไว้ใช้เป็นยารักษาโรคโควิด-19 ให้กับผู้ป่วย
เชิญชวนให้ผู้ที่หายป่วยจากการติดโรคโควิด-19 บริจาคพลาสมา

Share