ศูนย์บริการโลหิตฯ สภากาชาดไทย เชิญประชาชนชาวไทยที่มีสุขภาพดีร่วมใจบริจาคโลหิตถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในช่วงของการระบาดของโรคโควิด-19
ศูนย์บริการโลหิตฯ เชิญประชาชนชาวไทยที่มีสุขภาพดีร่วมใจบริจาคโลหิต

Share