บริษัท ไทย วาโก้ จำกัด (มหาชน) ผลิตหน้ากากผ้าสเปเซอร์มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ศูนย์บริการโลหิตฯ สภากาชาดไทย
บริษัท ไทย วาโก้ จำกัด ผลิตหน้ากากผ้าสเปเซอร์มอบให้แก่ ศูนย์บริการโลหิตฯ

Share