ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย พร้อมกรรมการมอบเงินให้แก่ รพ.จุฬาฯ เพื่อซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ช่วยเหลือผู้ป่วยโรค
โควิด-19
มอบเงินให้แก่ รพ.จุฬาฯ ช่วยเหลือผู้ป่วยโรค โควิด-19

C-200408020008