บริษัทไทยสากล กรุ๊ป บริจาค 3D Printed Face Shield ให้แก่หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน รพ.จุฬาฯ เพื่อใช้ในการป้องกันโรคโควิด-19
ไทยสากล กรุ๊ป บริจาค 3D Printed Face Shield ให้แก่ รพ.จุฬาฯ