บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท โออิชิ กรุ๊ป ร่วมด้วย หอการค้าไทย และ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมบริจาคเงิน และผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องดื่มโออิชิ โครงการ “โออิชิ ให้ สู้ภัยโควิด-19” เพื่อมอบให้กับ 7 โรงพยาบาล ณ สภากาชาดไทย
โออิชิ ให้ สู้ภัยโควิด-19" เพื่อมอบให้ รพ.จุฬาฯ