นายกเหล่ากาชาด จ. กาญจนบุรี ร่วมเปิดขบวนคาราวานมอบถุงยังชีพ เพื่อเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(1)C-200408004152