บมจ.ทีโอที ร่วมมอบซิม TOT Mobile ชุด TOT SIM for Work โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ให้กับ รพ.จุฬาฯ
บมจ.ทีโอที ให้การสนับสนุน รพ.จุฬาฯ