ประธานมูลนิธิไอวีแอล ร่วมบริจาคเงินสมทบการรักษาทางการแพทย์สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19
มูลนิธิไอวีแอล ร่วมบริจาคเงิน

(13.2)C-200414030086
(13.3)C-200414012104