ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับเงินบริจาค จาก บุญรอดบริวเวอรี่ เพื่อสนับสนุนการทำงานบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ
ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับเงินบริจาค จาก บุญรอดบริวเวอรี่