นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อนร่วมชาติ ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซามหาชัย
นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต

(3.2)C-200414009125