บ้านดุสิตธานี ร้านอาหารและคาเฟ่ จัดทำอาหารกล่อง เพื่อส่งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์
บ้านดุสิตธานี ทำอาหารกล่อง รพ.จุฬาฯ