นายเตช บุนนาค รับมอบเงินบริจาค สมทบทุนให้สภากาชาดไทย นำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ป้องกันโรคโควิด-19 *
นายเตช บุนนาค รับมอบเงินบริจาค สมทบทุนให้สภากาชาดไทย