วิศวะ จุฬาฯ ผลิตหุ่นยนต์ “พินโต” ช่วยหมอ-พยาบาลดูแลผู้ป่วยโควิด-19
จุฬาฯ ผลิตหุ่นยนต์ ดูแลผู้ป่วยโควิด