นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส ลงตรวจพื้นที่ใน 4 อำเภอ เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำด่านตรวจ
นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส ลงตรวจพื้นที่ใน 4 อำเภอ