ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงินบริจาค จาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด-19
ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงินบริจาค จาก ธนาคารกรุงเทพ

(12.2)C-200331011060
(12.3)C-200331040033