กลุ่มธุรกิจ TCP มอบหน้ากากทางเลือก (หน้ากากผ้า) แก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนหน้ากาก และผ่านวิกฤตโรคโควิด-19
กลุ่มธุรกิจ TCP มอบหน้ากากผ้าให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ