สวทช. ร่วมกับจุฬาฯ พัฒนาและเตรียมความพร้อมส่งหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวี นำร่องทดสอบประสิทธิภาพการทำงานที่ รพ.จุฬาฯ
จุฬาฯ พัฒนาและเตรียมความพร้อมส่งหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวี

C-200325011093