สวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ประกาศปิดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม ถึง 12 เมษายน 2563
สวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ประกาศปิดให้บริการชั่วคราว