บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด มอบผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัด ให้แก่ รพ.จุฬาฯ เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมต้านภัยโควิด-19
มอบผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัด ให้แก่ รพ.จุฬาฯ