บริษัท อยุธยาแคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด มอบเงินจากโครงการแต้มต่อชีวิตให้แก่ รพ.จุฬาฯ
มอบเงินจากโครงการแต้มต่อชีวิตให้แก่ รพ.จุฬาฯ