นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันท้องถิ่นไทย และ 115 ปี 18 มีนา สุขาภิบาลท่าฉลอม
นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร