ศูนย์บริการโลหิตฯ เชิญชวนประชาชนบริจาคโลหิตเร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19
ศูนย์บริการโลหิตฯ เชิญชวนประชาชนบริจาคโลหิต

C-200318008106