บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)มอบผลิตภัณฑ์อาหาร CP สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ในรพ.จุฬาฯ
CP สนับสนุนอาหารให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ