ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ ร่วมแถลงข่าว ปอดบวมจากอู่ฮั่น ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ
ร่วมแถลงข่าว ปอดบวมจากอู่ฮั่น