ศูนย์บริการโลหิตฯ เชิญชวนประชาชน ร่วมสะสมบุญหรือออมบุญ ด้วยการบริจาคโลหิต
ศูนย์บริการโลหิตฯ เชิญชวนประชาชน บริจาคโลหิต