นายกเหล่ากาชาด จ.ระยอง ร่วมเปิดอบรมการทำหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส

C-200307005068