สมาชิกบางจาก ร่วมมอบเงินบริจาคที่ได้รับจากคะแนนสะสมของบัตรบางจากให้กับ สภากาชาดไทย องค์กรสาธารณประโยชน์
สภากาชาดไทย องค์กรสาธารณประโยชน์