“งานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อใต้ร่มพระบารมี เมืองหนองคาย และงานกาชาด”
งานกาชาด

C-200304009184