บริษัท สยาม รีกัล จำกัด เปิดตัวพรีเซนเตอร์ ยาสีฟันดาร์ลี่ พร้อมสมทบทุน 1 บาท ต่อการจำหน่ายยาสีฟัน 1 กล่อง พร้อมบริจาคเงินให้ สนง.บรรเทาทุกข์ฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่

C-200225014036
C-200225030008
C-200225040046