รองนายกเหล่ากาชาด จ.ฉะเชิงเทรา ร่วมเปิดโครงการ“หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดฉะเชิงเทรา” และโครงการ “คลินิกเกษตรเคลื่อนที่”

C-200222005034