สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธาน เปิดงาน “ออกร้านคณะภริยาทูต” ครั้งที่ 53

C-200223001000
I-I200223000012
1
Share