การประปานครหลวง ร่วมโครงการบริจาคโลหิต “1 คนให้หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง = โอกาสผู้ป่วย”
การประปานครหลวง ร่วมโครงการบริจาคโลหิต