ผวจ. สุโขทัย เชิญเที่ยว “งานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาด จ.สุโขทัย ประจำปี 2563”
งานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาด จ.สุโขทัย