รพ.วิภาวดี ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ประจำปี 2563
สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ประจำปี 2563