ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ร่วมกับ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดโครงการ “Air Force Share For Life”
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ